środa, 20 marzec 2024 10:12

Nauczyciele WF-u jako nowi specjaliści od matematyki

brakuje nauczycieli matematyki brakuje nauczycieli matematyki pixabay


W obliczu narastającego problemu braków kadrowych w szkołach średnich w Anglii, coraz częściej to nauczyciele wychowania fizycznego wypełniają luki w nauczaniu matematyki. Z najnowszych badań wynika, że rząd osiągnął jedynie 63% swojego celu rekrutacyjnego dla nowych nauczycieli matematyki w tym roku. Sytuacja ta skłoniła niektóre szkoły do poszukiwania nietypowych rozwiązań, w tym przekwalifikowania nauczycieli WF-u na specjalistów od matematyki.

W poszukiwaniu nowych talentów matematycznych

Jo Gritt, doświadczony nauczyciel wychowania fizycznego z The Gryphon School w Sherborne, jest jednym z nauczycieli, którzy podjęli wyzwanie nauczania matematyki. Po raz ostatni studiowała matematykę na poziomie A-level, ale w tym roku przeszła szkolenie zawodowe obok swojej pracy. Program ten, finansowany z budżetu krajowego, ma na celu poprawę nauczania matematyki w szkołach. Gritt, podobnie jak jej koleżanka po fachu, Laura Rowe, uważa, że nauczyciele WF-u mogą nawiązać "inny rodzaj relacji" z uczniami, szczególnie z tymi, którzy nie czują się pewnie w dziedzinie matematyki.

Z WF-u na matematykę - nowa ścieżka kariery

Przekwalifikowanie nauczycieli WF-u na nauczycieli matematyki nie jest jedynie chwilowym rozwiązaniem. Stanowi to część większego planu, mającego na celu nie tylko zapełnienie braków kadrowych, ale także rozwój zawodowy nauczycieli. Dzięki temu, nauczyciele tacy jak Gritt i Rowe, zdobywają nowe kwalifikacje, które mogą zwiększyć ich możliwości zatrudnienia. Ponadto, ich doświadczenie w nauczaniu innych przedmiotów może przynieść świeże podejście do nauczania matematyki, co z kolei może wpłynąć na lepsze wyniki uczniów.

Wyzwania i perspektywy przyszłości

Sytuacja, w której to nauczyciele WF-u stają się nauczycielami matematyki, podkreśla głębokość kryzysu w rekrutacji nauczycieli w Anglii. Choć jest to kreatywne rozwiązanie, pokazuje również potrzebę dalszych działań ze strony rządu w celu przyciągnięcia większej liczby specjalistów. W obliczu rosnących wyzwań, takich jak niskie płace i duże obciążenie pracą, konieczne jest znalezienie długoterminowych rozwiązań, które zachęcą więcej osób do kariery w nauczaniu.