środa, 20 marzec 2024 10:29

Bojkoty wielkich marek w Indonezji i Malezji

bojkot marek w Indonezji i Malezji bojkot marek w Indonezji i Malezji pixabay

W obliczu trwającej wojny w Gazie, Indonezja i Malezja stają się areną szeroko zakrojonych bojkotów przeciwko międzynarodowym firmom takim jak McDonald’s i Starbucks. Ten ruch społeczny, choć zakorzeniony w lokalnych społecznościach, ma bezpośredni wpływ na globalne operacje firm, pokazując złożoność współczesnych relacji międzynarodowych i ich wpływ na działalność biznesową.

Społeczny sprzeciw a działalność korporacyjna

W Medan, mieście w północnej Sumatrze, przedsiębiorca Putra Kelana jest jednym z wielu, którzy zdecydowali zrezygnować z usług McDonald’s jako formy protestu przeciwko wsparciu, jakiego sieć udzieliła izraelskim siłom zbrojnym. Podobne nastroje panują wobec innych marek, które, choć mogą mieć lokalnych właścicieli, są postrzegane jako wspierające Izrael. Taka postawa nie jest ograniczona do pojedynczych przypadków, ale stanowi część szerszego ruchu społecznego, który wykracza poza granice narodowe i kulturowe, angażując społeczności w całej Azji Południowo-Wschodniej.

Wpływ na globalne marki

McDonald’s oraz Starbucks znajdują się wśród firm najbardziej dotkniętych bojkotami. McDonald’s odnotował spadek wzrostu sprzedaży międzynarodowej w czwartym kwartale 2023 roku do zaledwie 0,7%, co stanowi znaczny spadek w porównaniu do poprzedniego roku. Starbucks w Malezji, prowadzony przez lokalnego franczyzobiorcę Berjaya Food, zgłosił ponad 38-procentowy spadek przychodów w tym samym okresie, co bezpośrednio przypisuje się trwającemu bojkotowi. Te dane świadczą o tym, jak lokalne działania mogą mieć globalne konsekwencje dla firm operujących na wielu rynkach.

Strategie firm w obliczu bojkotów

W odpowiedzi na bojkoty, wiele firm stara się podkreślać swoje lokalne zaangażowanie i oddzielać swoje działania od politycznych kontrowersji. Na przykład, Danone Indonesia zadeklarowało brak zaangażowania w politykę, podobnie jak Unilever Indonesia i Starbucks Indonesia, które podkreślają swoje lokalne korzenie i zobowiązania społeczne. Mimo tych deklaracji, ruchy bojkotowe kontynuują swoje działania, co wskazuje na potrzebę bardziej skutecznych strategii komunikacji i zaangażowania społecznego, aby przeciwdziałać negatywnym percepcjom i budować trwałe relacje z konsumentami.

Źródło: https://www.aljazeera.co