czwartek, 11 kwiecień 2019 18:02

A może praktyki studenckie w żłobku?

Praktyki studenckie w żłobku Praktyki studenckie w żłobku

Żeby pracować w takich placówkach opiekuńczych, jak żłobki, trzeba posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Na stanowisko dyrektora przyjmowane są osoby z długim doświadczeniem i stażem pracy, które nie tylko posiadają odpowiednią wiedzę na temat dzieci, ale też odznaczają się zdolnościami organizacyjnymi. Powinny pomagać im osoby znające się na finansach i rachunkowości, które będą czuwały nad tym, żeby żłobek dobrze funkcjonował pod względem finansowym.

Pozwoli to na zapewnienie dzieciom wszystkich wygód i potrzebnych im sprzętów oraz zabawek. Najważniejszymi osobami pracującymi w żłobkach są wychowawcy, posiadający bezpośredni kontakt z dziećmi przez kilkanaście godzin w ciągu tygodnia. Muszą posiadać oni odpowiednie wykształcenie. Osoby, które dopiero skończyły studia pedagogiczne zatrudnianie są jako pomoc nauczyciela i pomagają w karmieniu dzieci oraz organizowaniu im różnych zabaw. Praca z małymi jeszcze dziećmi jest bardzo wymagająca, trzeba stale zwracać uwagę na każdy ruch dziecka i uważać, żeby nie zrobiło sobie krzywdy, dlatego żłobki wilanów stają się dobrym miejscem także na odbywanie praktyk studenckich.

Wychowawcy cieszą się, kiedy mogą korzystać z pomocy studentów odbywających praktyki w żłobku, w którym pracują. Pomagają oni przy przewijaniu oraz karmieniu najmłodszych dzieci. Zaglądają do nich w trakcie ich leżakowania i reagują na ich gaworzenia, ponieważ wiadomo, że do dzieci trzeba jak najwięcej mówić. Organizują także zabawy starszym dzieciom, śpiewają z nimi i pomagają w rysowaniu. Mogą także pomagać w kuchni i przynosić jedzenie starszym dzieciom. W żłobki wilanów zatrudniani są także logopedzi, co stwarza studentom możliwość uczestniczenia w zajęciach przez nich prowadzonych. Sami także starają się wykonywać z dziećmi małe ćwiczenia logopedyczne oraz ćwiczenia fizyczne i wyrównawcze. Pomoc studentów w prowadzeniu żłobka w czasie, kiedy przebywa w nim duża liczba dzieci może się okazać nieoceniona dla stałych pracowników tej instytucji.